Pozostało dni do spotkania

Informatyka na Akademii Morskiej w Szczecinie i 1000zł kieszonkowego

Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia na Pomorzu Zachodnim uzyskała dofinansowanie ksztalcenia na kierunku Informatyka. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci:

  • 1000 zł stypendium dla połowy studentów,
  • zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych w małych grupach,
  • płatnych staży w firmach branży IT,
  • szkoleń specjalistycznych z zakresu systemów przetwarzania sygnałów i systemów wbudowanych,
  • wizyt studyjnych w międzynarodowych ośrodkach dydaktyczno-badawczych,
  • szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.

Nowatorską inicjatywą będzie wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Osoby te poza wymienionym wcześniej korzyściami będą objęte dodatkową opieką. Między innymi zostanie zatrudniony tłumacz języka migowego. Będzie on obecny na wszystkich zajęciach dydaktycznych, jak również będzie pośredniczył językowo w niezbędnych kontaktach z administracją uczelni, urzędami itp. Dzięki temu osoby niesłyszące będą mogły brać aktywny udział we wszystkich zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych oferowanych przez Akademię Morską w Szczecinie oraz otrzymają niezbędne wsparcie pozwalające im porozumieć się z otoczeniem we wszystkich ważnych sprawach. Będzie również istniała możliwość skorzystania z „banku aparatów słuchowych” prowadzonym w PZG w Szczecinie, w ramach którego osoby z wadą słuchu będą mogły otrzymać wsparcie związane z wymianą lub naprawą aparatu słuchowego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt i symulatory, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym.

Więcej informacji na http://informatyka.am.szczecin.pl

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności i otagowano jako , Dodaj komentarz

7 Komentarze

    Error thrown

    Call to undefined function ereg()