Pozostało dni do spotkania

Rozwój branży ICT spowalnia brak kompetencji miękkich? (art. sponsorowany)

Według wielu badań, branża ICT określana jest jako kluczowa dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego.  Wiedza i techniczne kwalifikacje osób  w niej pracujących są wysokie, a jak jest z kompetencjami miękkimi? Czy osobom na wyższych stanowiskach brakuje kompetencji menedżerskich i psychospołecznych, a specjalistom IT społecznych i interpersonalnych? O projekcie przygotowanym z myślą o osobach z sektora ICT w województwie zachodniopomorskim rozmawiamy z  Moniką Czerniak, kierownikiem projektu “Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT”.

Czy możesz wyjaśnić, co tak naprawdę kryje się pod określeniem braku wymienionych kompetencji, kogo dokładnie dotyczy i jaką główną korzyść przyniesie kierowany przez Ciebie projekt firmom i pracownikom z sektora ICT?

Zacznę może od początku. Projekt stworzyliśmy w celu wsparcia firm działających w obszarze sektora ICT. Skierowany jest do osób pracujących na kluczowych stanowiskach kierowniczych oraz specjalistów IT , którzy zajmują się tworzeniem oprogramowania, udoskonalaniem nowych rozwiązań teleinformatycznych, wdrażaniem i obsługą usług informatycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych.

Potocznie mówi się, że osoby pracujące w tzw. obszarze informatycznym są osobami bardzo zamkniętymi w relacjach społecznych. Specjaliści IT w znacznej mierze są osobami pracującymi zadaniowo, czego wymaga od nich stanowisko pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że w rozwijającej się gospodarce osoby pracujące w tej branży również powinny posiadać umiejętności interpersonalne i sprawnie komunikować się w środowisku pracy, branży i biznesu. Dzięki podniesieniu tych kompetencji, osoby takie będą lepszymi menadżerami czy specjalistami niż osoba, która dobrze porusza się w świecie biznesu, ale nie ma pojęcia o systemach teleinformatycznych itp. To jest właśnie główna korzyść która płynie dla sektora ICT z tego projektu.

Czego dokładnie będzie mogła nauczyć się osoba biorąca udział w szkoleniu?

Projekt został podzielony na dwie grupy. Pierwsza to kadra kierownicza pracująca w sektorze ICT, druga zaś to kadra informatyczna. Kadrze kierowniczej szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do lepszego kierowania grupą pracowników oraz poznania procesów międzyludzkich zachodzących w zespole. Pokażemy również w jaki sposób wspierać rozwój pracowników za pomocą metod i technik coachingowych. Będziemy szkolić umiejętności związane z dobrą organizacją pracy oraz umiejętności delegowania zadań pracownikom. Poświęcimy też czas na sposoby komunikacji i negocjacji, gdyż są to kluczowe umiejętności  do skutecznego funkcjonowania na rynku i prowadzenia biznesu.

Z kolei specjalista IT w efekcie uczestnictwa w szkoleniu stanie się bardziej świadomy swojej roli w zespole oraz zrozumie podstawowe czynniki decydujące o zbudowaniu sprawnie działającej grupy. Będzie mógł m.in. nauczyć się stawiania motywujących celów, rozwinąć umiejętności i zachowania konieczne do współpracy z zespołem. Bardzo częstym przypadkiem w firmach z mieszaną kadrą, czyli IT, humaniści, ekonomiści są konflikty wewnątrz zespołu. Nasze szkolenie przygotuje do skutecznego rozwiązywania tych konfliktów przy użyciu odpowiednich narzędzi i odnajdywania się w takich sytuacjach.

Projekt kierowany jest do branży ICT, czyli do firm działających w tym obszarze? Czy w szkoleniu może wziąć dział każdy pracownik takiej firmy?

Tak, projekt przeznaczony jest dla małych i średnich firm, które w swoim PKD lub KRS mają wpisaną działalność związaną z branżą ITC. Nie musi być to ich główna działalność. Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Tworzymy wówczas grupy do 10 -15 osób, a termin ustalany jest z grupą indywidualnie, gdyż szkolenia są dość czasochłonne. Docelowo w całym projekcie może wziąć udział 165 osób. Szczegółowy program szkoleń oraz możliwość zgłoszenia znajdują się na stronie http://www.kadryit.stargardinum.pl

Chciałbym też dodać, że nie wszystkie osoby branży IT wykazują problemy o jakich tu mówimy. Nie mniej jednak, według badań takie osoby stanowią zdecydowaną większość w tym sektorze.

Jaki jest koszt szkolenia?

Udział w szkoleniu jest  bezpłatny. Firma kierująca pracownika na szkolenie zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w formie bezgotówkowej – w postaci wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w szkoleniu.

Na koniec naszej rozmowy, jak zachęciłabyś do uczestnictwa w szkoleniach?

Nawet jeżeli, ktoś nie podziela wyników badań, to umiejętności, które można zdobyć uczestnicząc w szkoleniach, będą przydatne na każdym etapie kariery zawodowej, a nawet w życiu osobistym. Dodatkowo koszt takich szkoleń dla przedsiębiorstw na wolnym rynku jest dość wysoki. Ze swojej strony mogę zapewnić, że osoba, która weźmie udział w szkoleniu wyjdzie z niego z nową wiedzą, umiejętnościami i zadowoleniem, a firma może na tym tylko zyskać.

Życzę więc udanej realizacji projektu. Dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję.

Podsumowując

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności i otagowano jako , , , , , , , Dodaj komentarz

Jeden Komentarz

    Error thrown

    Call to undefined function ereg()