Pozostało dni do spotkania

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zebranych na tej stronie jest Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, zarejestrowana pod numerem KRS 0000359462, NIP 8513126064.
2. Dane gromadzone w Newsletterze Netcampa lub formularzach zawartych na naszej stronie służą do komunikacji elektronicznej działań Fundacji Netcampów i jej partnerów
3. Nie sprzedajemy i nie przekazujemy osobom trzecim zgromadzonych tu danych osobowych. Możemy je przekazać wyłącznie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jednak przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator zastosuje szczególne środki zabezpieczające, aby operacja przesyłania danych była wykonana zgodnie z obowiązującym prawem. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
5. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO.
6. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów.
7. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Użytkowników wynikających z RODO:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
b. prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Użytkowników – jeżeli dane te są niepoprawne lub niekompletne albo Użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
c. prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
d. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
e. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
f. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Jednakże dla wygody Użytkowników Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Użytkownikom wygodę korzystania z serwisu, a Administratorowi właściwą obsługę. W związku z tym niektóre dane osobowe Użytkownika udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom dostarczającym usługi marketingowe i analityczne, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla świadczenie usług. Dane osobowe Użytkowników Administrator
otrzymuje w związku z wypełnieniem przez Użytkownika formularza newslettera lub rejestracji na wydarzenia organizowane przez Administratora 
również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą.
10. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy,
w tym do: a. realizacji zamówień;
b. dokonywania wysyłki zamówionych produktów;
c. obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz
kontaktowy);
d. przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
11. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. adres,
e. nazwa firmy.
f. stanowisko
12. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
a. monitorowanie aktywności Użytkowników na stronie internetowej,
b. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Użytkownika,
c. zapewnienie usług płatniczych,
d. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
e. zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
f. zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
g. prowadzenie analiz statystycznych,
h. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
i. organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.
13. Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
14. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
15. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na okres potrzebny do świadczenia usług i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:
a. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
c. Działania promocyjne – np. kampanie marketingowe lub konkursy – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.
d. Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.
16. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.
17. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej
kontakt@netcamp.pl.
18. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fundacja Netcamp z siedzibą pod adresem Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*

  • Praca IT w Szczecinie


    Praca IT w Szczecinie


  • Zobacz inspirujące wystąpienia z Netcampa