Pozostało dni do spotkania

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji

Miło nam poinformować że Netcamp otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

Ze względów społecznych i ekonomicznych Europie potrzebne jest rozwinięcie zdolności kreatywnych i innowacyjnych w celu skutecznego reagowania na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy: innowacyjność wiąże się ściśle z kreatywnością rozumianą jako cecha indywidualna i aby w pełni ją wykorzystać, musi być ona szeroko rozpowszechniana wśród ludzi (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009).

Rok 2009 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Kreatywności i Innowacji. Działania związane z obchodami roku będą miały na celu zaakcentowanie m.in. następujących czynników, mogących przyczynić się do promowania kreatywności i innowacyjności:

 • Stworzenie warunków sprzyjających innowacji i łatwości dostosowywania się w świecie ulegającym szybkim zmianom, uwzględniając wszystkie formy innowacji, również w wymiarze społecznym i związanym z przedsiębiorczością;
 • Pobudzanie wrażliwości estetycznej, rozwoju emocjonalnego, kreatywnego myślenia i intuicji u wszystkich dzieci od najmłodszych faz rozwoju;
 • Uwydatnianie otwartości na różnorodność kulturową jako środka sprzyjającego komunikacji międzykulturowej i propagowanie bliższych związków między różnymi gałęziami sztuki;
 • Zwiększanie świadomości tego, jak istotna jest kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość dla rozwoju osobistego, a także dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; sprzyjanie nastawieniu na przedsiębiorczość, szczególnie u młodych ludzi, poprzez współpracę ze światem biznesu;
 • Promowanie kształcenia podstawowych i zaawansowanych zdolności matematycznych, technicznych i innych, dotyczących nauk ścisłych, które sprzyjają innowacjom technologicznym;
 • Kształtowanie otwartości na zmiany, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów jako kompetencji, które sprzyjają innowacji i znajdują zastosowanie w różnych kontekstach zawodowych i społecznych;
 • Upowszechnianie dostępności rozmaitych kreatywnych form autoekspresji zarówno poprzez edukację formalną, jak i poprzez pozaformalne i nieformalne zajęcia dla młodzieży;
 • Promowanie projektowania jako działalności kreatywnej przyczyniającej się znacznie do innowacji, a także rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania innowacją i kierowania pracami projektowymi;
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w organizacjach prywatnych i publicznych poprzez szkolenia oraz motywowanie ich do lepszego wykorzystania potencjału twórczego zarówno pracowników, jak i klientów.
Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności, netcamp, wydarzenia-it Dodaj komentarz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*

 • Praca IT w Szczecinie


  Praca IT w Szczecinie


 • Zobacz inspirujące wystąpienia z Netcampa