Pozostało dni do spotkania

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji

Miło nam poinformować że Netcamp otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

Ze względów społecznych i ekonomicznych Europie potrzebne jest rozwinięcie zdolności kreatywnych i innowacyjnych w celu skutecznego reagowania na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy: innowacyjność wiąże się ściśle z kreatywnością rozumianą jako cecha indywidualna i aby w pełni ją wykorzystać, musi być ona szeroko rozpowszechniana wśród ludzi (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009).

Rok 2009 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Kreatywności i Innowacji. Działania związane z obchodami roku będą miały na celu zaakcentowanie m.in. następujących czynników, mogących przyczynić się do promowania kreatywności i innowacyjności:

  • Stworzenie warunków sprzyjających innowacji i łatwości dostosowywania się w świecie ulegającym szybkim zmianom, uwzględniając wszystkie formy innowacji, również w wymiarze społecznym i związanym z przedsiębiorczością;
  • Pobudzanie wrażliwości estetycznej, rozwoju emocjonalnego, kreatywnego myślenia i intuicji u wszystkich dzieci od najmłodszych faz rozwoju;
  • Uwydatnianie otwartości na różnorodność kulturową jako środka sprzyjającego komunikacji międzykulturowej i propagowanie bliższych związków między różnymi gałęziami sztuki;
  • Zwiększanie świadomości tego, jak istotna jest kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość dla rozwoju osobistego, a także dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; sprzyjanie nastawieniu na przedsiębiorczość, szczególnie u młodych ludzi, poprzez współpracę ze światem biznesu;
  • Promowanie kształcenia podstawowych i zaawansowanych zdolności matematycznych, technicznych i innych, dotyczących nauk ścisłych, które sprzyjają innowacjom technologicznym;
  • Kształtowanie otwartości na zmiany, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów jako kompetencji, które sprzyjają innowacji i znajdują zastosowanie w różnych kontekstach zawodowych i społecznych;
  • Upowszechnianie dostępności rozmaitych kreatywnych form autoekspresji zarówno poprzez edukację formalną, jak i poprzez pozaformalne i nieformalne zajęcia dla młodzieży;
  • Promowanie projektowania jako działalności kreatywnej przyczyniającej się znacznie do innowacji, a także rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania innowacją i kierowania pracami projektowymi;
  • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w organizacjach prywatnych i publicznych poprzez szkolenia oraz motywowanie ich do lepszego wykorzystania potencjału twórczego zarówno pracowników, jak i klientów.
Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności, netcamp, wydarzenia-it Dodaj komentarz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*
*

  • Praca IT w Szczecinie


    Praca IT w Szczecinie
  • Zobacz inspirujące wystąpienia z Netcampa